It-Chef for SMV’er

Har I i Jeres virksomhed et fast ankerpunkt omring anvendelse af IT? Har I en plan der på lige fod med Jeres virksomhedsplan rækker et par år ud i fremtiden.

De fleste virksomheder i dag er stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er er en forudsætning for en sund virksomhed. Samtidig er der i mange SMV’ere ikke basis for en IT Chef på fuld tid. Typiske IT Chef opgaver lander dermed på Ledelsens bord, hvilket kan være et dilemma, dels fordi ledelsen ikke føler sig fuldt klædt på til opgaven dels fordi der er rigeligt at gøre med de mange andre ledelsesopgaver.

Som it-rådgivere med erfaring indenfor styring af it tilby-der vi jeres virksomhed en bemanding som er fuldstændig uvildig i forhold til løsninger og leverandører. Med uvildig mener vi det helt præcist: Vi er ikke ude på at sælge andet end vores ekspertise og viden.

Med IT Chef ydelsen tager SURE’IT ansvar for de nødvendige oplæg og beslutninger, og tager ansvar for IT aktiviteter og budgetter.

Indhold af IT Chef ydelsen

IT Chef ydelsen har som grundlag følgende indhold:

  • Årlig IT-planlægningsproces for kommende 12-24 måneder.
  • Udarbejdelse af investerings- og driftsbudgetter for kommende budgetår.
  • Månedlig status og opfølgning på aktiviteter og budget.

Til Grundydelsen kan tilkøbes ydelser efter virksomhedens aktuelle behov som:

  • Udarbejdelse af IT Strategi
  • Udarbejdelse af IT Sikkerhedspolitik
  • Udarbejdelse af IT Behovsbeskrivelse
  • Kontraktforhandlinger med leverandører
  • Løbende eksekvering og styring af planlagte aktivite-ter.
  • Eskaleringspunkt ved alvorlige driftsproblemer.

Letforståelig og gennemsigtig rapportering

For de aftalte aktiviteter og services modtager I en månedlig rapport, der tydeligt angiver status på hvert område, anbefalinger og en prioriteret tjekliste.

Rapporten viser hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår korrigerende aktiviteter hvor det findes fornuftigt.

Hvordan foregår det?

Der er tre skridt i IT Chef grundpakken:

Som trin 1 udarbejdes IT planer for den kommende periode. Planerne vil tage udgangspunkt i virksom-hedens forretningsplan, sådan at IT planen sikre at den nødvendige funktionalitet etableres i takt med forretningsplanens fremdrift.

Som trin 2 udarbejdes tilhørende investerings- og driftsbudgetter.

Som trin 3 etableres fast rutine for månedlig opfølgning og rapportering af status på aftalte aktiviteter og budgetter.

Find ud af mere

Hvis I er interesseret i SURE’IT’s IT Chef ydelse og har brug for at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte Ove K. Nielsen på tlf. 40 80 60 20  eller sureit@sureit.dk

 

                 Faa Et Uforpligten De Tilbud  

Få et uforpligtende tilbud