Digitale vækstprogrammer

Sure’it er godkendt til vækstprogrammet SMV:Digital

Tilskudsordning der virker…

Væksthus programmet SMV:Digital er målrettet SMV virksomheder med potentiale og ambition om at vækste. Programmet giver mulighed for tilskud til et målrettet udviklingsforløb. Konsulenter, som virksomheder gerne vil gøre brug af til et udviklingsforløb, skal være godkendte – og det er vi i Sure’it.

Kilde: Erhvervshus Midtjylland

Hvad er SMV:Digital?

SMV:Digital er et samlet nationalt program, hvor SMV’er kan få hjælp til digital omstilling af virksomheden og til at styrke online salget via programmets e-handelscenter.

Programmet indeholder en række relevante tilbud i form af tilskud til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering og konkurrencevilkår.

Målgruppe:
Virksomheder med 5 – 249 ansatte Ambitioner om vækst og udvikling Ressourcer til at investere i IT- løsninger og teknologi.

Programmet indeholder generelt 2 spor:

Digital omstilling:
• Tilskud til rådgivning
• Workshops og sparring
• Sprintforløb
• Kompetenceudvikling

E-handels center:
• Tilskud til rådgivning
• Workshops og sparring
• Vejledning om online salg og regulering i EU
• Hjælp til at håndtere urimelige konkurrence
• Rådgivning om e-handelseksport

Programmet er etableret med regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst og har til formål at fremme digitalisering og e-handel blandt små og mellemstore virksomheder fra alle erhverv i Danmark. Programmet løber i perioden 2018- 2021.

Gratis hjælp til ansøgning

Vi hjælper gratis din virksomhed med at ansøge om tilskud.

At ansøge det rette væsktprogram kan være vanskeligt og tidskrævende.
Når du skal ansøge om tilskud til din virksomhed, er det vigtigt at få den rette vejledning.

Du kan vælge 2 muligheder: kontakt sure’it på: 42806020

alternativt kan du kontakte dit lokale væksthus (Væksthus Midt): 70220076

Til hvad, og hvor meget kan virksomheden få tilskud til?

Potentiale afklaring og implementering

Formålet er at styrke produktivitet og konkurrenceevnen i danske SMV’er gennem øget anvendelse af digitalisering og avanceret teknologi til både optimering og værdiskabelse.

 

100.000 Kr. – Hjælp til at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og afdækning af de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.

100.000 Kr. – Hjælp til effektiv implementering af digitaliserings- løsninger og herunder automatisering

 

Nb. Der kan ydes tilskud til rådgivning og uddannelse, men ikke til investeringer i :software, udstyr eller maskiner. Medfinansiering med egne timer !

Potentialeafklaring

Indsatsområder for Digital omstilling

Digitaliseret produktionsoptimering
Gennem digitalisering af produktionen bliver det nemmere at produktionsplanlægge, og der kan opnås store omkostningsreduktioner.

Digitalisering af produktions-systemer (ERP, MES etc.)

Ved brug af forskellige produktionssystemer, vil det være muligt at opnå en datadrevet beslutningsproces. Med den viden kan man træffe bedre strategiske valg – og ikke mindst fravalg af opgaver, som ikke er forretningsmæssigt rentable.

Internet of things
Maskiner og udstyr kobles på internettet og indbygget elektronik, software, sensorer og antenner, gør dem i stand til at ”registrere” brugsdata og afvigelser samt kommunikere automatisk til flere modtagere og andre maskiner

Robot og automation
Der vil være fokus på, at automatiseringen understøtter det faktiske produktionsapparat, upåagtet om der er tale om serieproduktion eller ordreproduktion.

Digitaliseret kvalitetskontrol
Gennem en digitalisering og evt. automatisering af kvalitetskontrollen vil det være muligt at reducere omkostninger og øge kvalitet

Andet
Øvrigt med relevans for indførsel af mere digitalisering og avanceret produktion.

Indsatsområder for e-handel

Systemvalg
Det er vigtigt at vælge den rigtige platform til e-handel. Systemvalget afhænger bl.a. af hvilke krav der er til funktionalitet og integration med andre systemer som fx ERP, CRM , POS , lager, logistik, økonomi osv.

Kunderejsen
Med et rådgivningsforløb kan du få viden om, hvor og hvordan kunden skal påvirkes med hvilke tilbud og muligheder baseret på tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger.

Marketing automation
Dækker alt fra simpelt e-mail flow til komplekse løsninger på baggrund af data i forbindelse med tidligere kundeinteraktioner eller -handlinger. Også her kan dynamisk prissætning indgå som en naturlig overvejelse.

Digitalisering af produktions-systemer (ERP, MES etc.)
Produkt feed fra dit CMS kan anvendes fx i forbindelse med Affiliate marketing, som fx salg via Google Shopping og i forbindelse med salg på platforme som fx Amazon mfl.

Social medie strategi
Rådgivning om social mediestrategi, skal være med til at sikre, at du henvender dig på de rette kanaler med de rigtige budskaber til de rette personer. Gennem analyse af data, målgrupper og rådgivning om kanalvalg vil du få bedre udbytte af din indsats på sociale medier.

Konverteringsoptimering
Rådgivning om konverteringsoptimering kan for alvor være med til at flytte på din bundlinje. Opsætning af de rette KPI mål og analyse af trafik via test af markedsføringskanaler, købsflow, layout, tekster mv. bl.a. via splittest.

System integrationer
Ved at få alle it-systemer til at spille sammen, undgår man at spille tiden ved at indtaste allerede registrerede oplysninger, og undgår også de fejl som utvivlsomt vi forekomme.

Produkt konfiguration
For virksomheder der special fremstiller produkter efter købers ønske. Der kan enten være tale om en simpel tilbudskonfigurator, eller en konfigurator, som er integreret med virksomhedens øvrige systemer, så man kan danne produktionsdata eller anden relevant data direkte i købs situationen.

Lager, logistik og dropshipping
Digitalisering af lager og logistikområdet behøver ikke kun være indførsel af robotteknologi. For de fleste webshops fylder lager og logistik ikke kun fysisk. Et rådgivningsforløb hvor lagerstyring og plukke / pakke processen optimeres fx via digitale hjælpeværktøjer kan være med til at nedbringe den tid det bruges på hver enkelt ekspedition.

Andet
Øvrige området og snitflader med relevans for online salg.

Tildelingskriterier

1. Vækstambitioner

Forventninger og ambitioner til at styrke virksomheden gennem forbedret produktivitet. Samt forventninger til hvad IT-løsninger og ny teknologi kan give af gevinst for forretningen.

2. Der er afsat tilstrækkelige ressourcer til at implementere ny teknologi i virksomheden

Hvilke ressourcer er der afsat til at få hævet det teknologiske niveau i virksomheden. Er der ledelsesmæssigt engagement til at indføre nye IT-løsninger og avanceret teknologi, samt om der er økonomisk råderum til at indkøbe ny teknologi. Er der gjort noget tidligere for at løse den udfordring, (Ved ansøgning om et implementeringsprojekt indgår den beskrevne business case i den samlede vurdering).

3. Projektets og virksomhedens digitale og teknologisk niveau

Hvor teknisk udfordrende er projektet ?, og er projektet rettet mod en enkel proces, eller det har betydning for flere dele i omstillingsprocessen. Herudover vurderes det på hvilket niveau af digitalisering/automatisering virksomheden er på i dag.
For hvert af de tre tildelingskriterier findes der underlæggende vurderingsparametre, som ansøgningen bliver scoret på baggrund af.

Tidsplan for programmet 2018 til 2021

Tilskudspuljerne åbner op den 25. september 2018.

Der er løbende ansøgningsfrist og bevillingen udmøntes efter ”først til mølle” princippet. Der kan indsendes ansøgninger til og med den 16. november 2018 eller indtil bevillingen er udmøntet.

Op til fem ugers svartid på tilsagn om tilskud eller afslag på ansøgning.

Ved tilsagn modtager virksomheden et tilsagnsbrev, standardvilkår for tilskuddet, samt skabeloner til afrapportering, som skal benytte, når projektet er gennemført.

Tilskuddet kommer til udbetaling, når projektet er gennemført, og de gennemførte aktiviteter er godkendt.

Virksomheden vælger selv rådgiver og der må kun anvendes godkendte uvildige rådgivere til SMV:Digital

Hvordan gør jeg?

Har du lyst til at høre mere om dine tilskudsmuligheder, og hvordan du ansøger, så kontakt sure’it på 42 80 60 20, eller brug vores kontakt KNAP her på siden.