Effektiv it-drift

effektiv it-driftHar I i Jeres virksomhed et fast ankerpunkt omkring anvendelse af IT? Har I en plan der på lige fod med Jeres virksomhedsplan rækker et par år ud i fremtiden.

De fleste virksomheder i dag er stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er en forudsætning for en sund virksomhed. Samtidig er der i mange SMV’ere ikke basis for en IT-Chef på fuld tid. Typiske it-opgaver lander dermed på ledelsens bord, hvilket kan være et dilemma, dels fordi ledelsen ikke føler sig fuldt klædt på til opgaven dels fordi der er rigeligt at gøre med de mange andre ledelsesopgaver.

Den uvildige it-chef

Som it-rådgivere med erfaring indenfor styring af it tilbyder vi jeres virksomhed en bemanding som er fuldstændig uvildig i forhold til løsninger og leverandører. Med uvildig mener vi det helt præcist: Vi er ikke ude på at sælge andet end vores ekspertise og viden.

Med vores service ydelse tager Sure’it ansvar for de nødvendige oplæg og beslutninger, og tager ansvar for it-aktiviteter og budgetter.

Indhold af service ydelsen

Ydelsen har som grundlag følgende indhold:

  • Årlig IT-planlægningsproces for kommende 12-24 måneder.
  • Udarbejdelse af investerings- og driftsbudgetter for kommende budgetår.
  • Månedlig status og opfølgning på aktiviteter og budget.

Til grundydelsen kan tilkøbes ydelser efter virksomhedens aktuelle behov som:

  • Udarbejdelse af IT Strategi
  • Udarbejdelse af IT Sikkerhedspolitik
  • Udarbejdelse af IT Behovsbeskrivelse
  • Kontraktforhandlinger med leverandører
  • Løbende eksekvering og styring af planlagte aktiviteter.
  • Eskaleringspunkt ved alvorlige driftsproblemer.

Letforståelig og gennemsigtig rapportering

For de aftalte aktiviteter og services modtager I en månedlig rapport, der tydeligt angiver status på hvert område, anbefalinger og en prioriteret tjekliste.

Rapporten viser hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår korrigerende aktiviteter hvor det findes fornuftigt.

Hvordan foregår det?

Der er tre skridt i grundpakken:

Som trin 1 udarbejdes IT planer for den kommende periode. Planerne vil tage udgangspunkt i virksom-hedens forretningsplan, sådan at IT planen sikre at den nødvendige funktionalitet etableres i takt med forretningsplanens fremdrift.

Som trin 2 udarbejdes tilhørende investerings- og driftsbudgetter.

Som trin 3 etableres fast rutine for månedlig opfølgning og rapportering af status på aftalte aktiviteter og budgetter.

Metoden

Vi starter altid med at se på virksomhedens strategi for den digitale udvikling med fokus på de forretningsmæssige mål.

Vi kan på en enkel måde hjælpe med at revidere eller udvikle planen. Vi kalder det også for et “It-forretningstjek” eller en “It-strategidag”. Analysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport på et hus: Hvor ser det fint ud, og hvor er der fejl og mangler, der skal udbedres.

Digital strategi

Et it-forretningstjek giver endvidere forslag til prioriteret rækkefølge af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge, som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Vi holder særligt øje med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, – og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlang sigt.

Find ud af mere

Hvis I er interesseret i Sure’it’s Digitale udviklingsaktiviteter og har brug for at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte Ove K. Nielsen på tlf. 40 80 60 20 eller brug vores kontakt KNAP her på siden.