Informationssikkerhed | Screening

Få et gratis overblik over din virksomheds IT-sikkerhed på 1 time!

Informationssikkerhed er en ledelsesopgave.

Brud på datasikkerheden er et stigende problem. Årsag til sikkerhedsbrud er mange, det kan bl.a. være dårlig teknisk sikring, mangel på sikkerhedspolitikker, læk af fortrolige oplysninger – kundedata, persondata, datatyveri fra tidligere medarbejdere, hacking og meget mere. Informationssikkerheden er hermed blevet en ledelsesopgave. Brud på it-sikkerheden kan føre til store tab, og er i ikke i gang med at identificere sikkerhedsniveauet nu, er det på høje tid at komme i gang.

Hvad bliver dit udbytte?

 • Konkret nyttig viden, og gode råd om IT-sikkerhedsinitiativer
 • Mail med anbefalinger til hvad virksomheden kan/bør iværksætte i en prioriteret rækkefølge

Hvad er en screening for IT-Sikkerhed?

Formålet med screeningen er at give virksomheden et for ledelsen enkelt overblik over virksomhedens informationssikkerhedsniveau. Bør der iværksættes yderligere tiltag? Og evt. hvilke?

En screening af virksomhedens IT-sikkerhed, består primært af en samtale med den af virksomheden udpegede Dataansvarlige. Gennem samtalen gennemgås IT-sikkerhedsmæssige områder via en række spørgsmål. Indledningsvis anvendes værktøjet ”IT-sikkerhedstjekket”, som er udviklet af Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed. Værktøjet gør det enkelt for virksomheder at få viden om deres IT-sikkerhed.

OBS! – Samtalen kan eventuelt gennemføres online.

Efter samtalen med den Dataansvarlige, gennemgår og vurderer sure’it de indsamlede informationer.

Overblik over områder der bliver berørt.

 • IT-strategier- og eller politikker, herunder privatlivs- og cookies politikker
 • GDPR
 • Awareness og retningslinjer for arbejde med data, samt ledelsens forventninger til medarbejdernes omgang med data
 • Risiko og Sårbarhedsanalyse
 • IT-systemer i virksomheden
 • IT-infrastruktur
 • Fysisk sikkerhed
 • IT-arbejdsgange
 • IT-beredskabs planer
 • IT-beredskabs øvelser
 • Eksterne auditeringer

Bestil gratis overblik

Per U. Nielsen - Specialist i Informationssikkerhedspecialist

Per U. Nielsen

Specialist i Informationssikkerhed

IT Management og partner
Mobil: 6166 5188
E-mail pun@sureit.dk