@{ var parent = Model.Parent; }

3 simple trin: Sådan kommer du i gang med at overholde persondataloven

28. marts 2017

For mange mindre virksomheder er persondataloven uoverskuelig og ofte er virksomhederne ikke er bevidste om, at de på daglig basis håndterer persondata, som er omfattet af persondataloven. Her er tre simple trin til, hvordan du kan komme i gang med at overholde persondataloven.

I en virksomhed er det ledelsens ansvar at holde styr på, hvilke personoplysninger virksomheden ligger inde med, og hvordan disse sikres og anvendes.

Mange virksomheder har den opfattelse, at kun følsomme oplysninger er omfattet af persondataloven, men det er ikke korrekt. Persondataloven omhandler alle former for personoplysninger, også ikke-følsomme oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, kontonummer osv.

Det første råd starter derfor hos ledelsen:

1. Informer ledelsen om vigtigheden af at overholde persondataloven

Konsekvensen af ikke at overholde lovgivningen kan være ganske store bøder; men også andre konsekvenser som virksomhedens rennomé og medarbejdernes rettigheder kan være i fare.Sure’it forventer dog ikke at datatilsynet vil/kan foretage de store "test" med tilhørende konsekvenser, før efter ikrafttrædelsen af EU persondataforordningen maj 2018.

2. Undersøg hvilke oplysninger virksomheden har – og hvor

Få et overblik over virksomhedens datastrømme, så du ved, hvor oplysningerne kommer fra og hvor oplysningerne opbevares i virksomheden.

3. Undersøg om virksomheden overholder den eksisterende lovgivning

Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen skærper på en række områder de nugældende krav. Start med at undersøge om du overholder de 12 minimumskrav til persondataloven – dem kan du se her.

Vær på den sikre side, få hjælp til at overholde lovgivningen

For at sikre at virksomheden overholder lovgivningen, kan sure’it hjælpe med at gennemføre en afklaringsproces. Processen består af en struktureret gennemgang af virksomheden i samarbejde med virksomhedens ledelse. Processen tager under 1 dags arbejde.

Ved afslutning af processen, vil virksomheden have et godt overblik over 2 ting:

1. Overholder vi den eksisterende persondatalovgivning?

2. Hvilke udfordringer skal håndteres med henblik på EU persondataforordningen inden maj 2018?

Kontakt sure'it på sureit@sureit.dk

 

Tilmeld dig vore nyhedsmails, og hold dig opdateret med hvad der sker i sure'it, og hvad sure'it kan hjælpe dig og din virksomhed med.

Vi tilstræber at udsende 3 til 4 nyhedsmails om året.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail giver du samtidig samtykke til at vi må kontakte dig via mail og telefon. Dit samtykke bliver opbevaret digitalt, og behandlet jf. sure'its Privatlivs Politik. sure'it overholder endvidere Persondataloven og EU persondatafordningen. Du kan læse vores Privatlivspolitik her >>> 

 

Tilmeld dig ved at anvende nedenstående form: