@{ var parent = Model.Parent; }

9 typiske grunde til at IT implementeringen mislykkedes

6. juni 2017

Implementeringen af en IT løsning kan være en stor opgave – og farerne lurer mange steder. Vi har samlet de 9 typiske grunde til at IT projekter ofte fejler, så du kan få et overblik over de fejltrin, du bør undgå.

IT løsninger er ofte rigtig dyre og kræver tilsvarende mange mandetimer at implementere. En succesfuld implementering af IT løsningen kan hjælpe til den bedste samlede projektøkonomi, det bedste resultat for pengene, og det vil reducere omkostningerne i form af tabt produktivitet og forsinkelser

Vi samler erfaring og inspiration løbende ved dialog med virksomheder, ERP leverandører og videns institutioner om deres mening om de mest almindelige og forekommende fejltrin, - og hvordan man undgår dem. Dem får I her: 

 

1. Uklar på målet 

Det er ofte set, at virksomheden ikke har gjort op, hvad målet med en ny IT løsning er.

På hvilke områder vil virksomheden gerne flytte sig, hvilke forretningsmæssige funktioner er vigtige, og hvordan ser de ud? Hvilke er de vigtigste forretningsprocesser, - og hvordan fungerer integrationer til andre af virksomhedens løsning?

Hvis virksomheden ikke har en intern afklaring af målet kan leverandørerne ikke give et målrettet og retvisende tilbud, - og det bliver svært at holde leverandøren op på pris og ydelse senere i forløbet.

 

 2.    Dårlig planlægning

Planlægning er helt afgørende hvis du vil have succes med dit IT projekt. Der er ikke plads til improvisationer!

Mange virksomheder bruger ikke tilstrækkelig energi på planlægningen før de kaster sig ud i opgaven. Dertil er et helt normalt problem at projektet, - målet – ændrer sig undervejs. En sikker måde at forøge sin projektrisiko på!

 

3.    Ikke kritisk nok i evaluering af IT-leverandørerne

Det er vigtigt at vælge det rigtige produkt, - og mindst lige så vigtigt at vælge den rigtige leverandør deraf.

Mange har oplevet at have ’bidt på krogen’ efter at have talt med leverandørens salgsteam. Men når implementeringen først er overstået, er de blevet overraskede over systemets og leverancens begrænsninger, og dermed overrasket over de ekstra omkostninger der tegner sig i horisonten

 

4.    Undervurdere implementeringens omfang

Langt de fleste virksomheder undervurderer groft, hvor lang tid og hvor mange ressourcer det tager at implementere en ny IT løsning.

Udfordringen, - og fordelen – er bl.a. at der ikke bare er tale om en 1-til-1 konvertering af nuværende løsning. Med stor sikkerhed betyder det ændrede forretningsrutiner.

Medarbejderne skal altså på samme tid lære et nyt system at kende med skærmbilleder, funktionalitet og ’hvor er hvad’ samtidig med at en del af de gammelkendte forretningsrutiner er ændret.

 

5.    Har ikke de rigtige folk med fra start

Ofte er det sådan, at virksomheden ikke har de rette folk med fra starten af projektet.

En IT implementering er et af de største projekter en organisation kan påtage sig, og derfor kan der let ske fejl, ligesom planer kan blive afsporet, hvis ikke de rette interessenter er involveret i beslutningsprocessen.

 

Fordelen ved at samle et team med de rette medarbejdere er, at man får medarbejdere, der aktivt er engageret i IT implementeringen, og som derfor helt fra begyndelsen er engagerede i at projektet lykkes.

 

6.    Manglende prioritering

Når man implementerer en IT løsning, er noget af det vigtigste, man overhovedet kan gøre, at sikre at deltagerne faktisk har den fornødne tid.

Folk arbejder langsommere, når de skal jonglere med forskellige opgaver og konstant skifte fokus.

 

7.    Ingen træning og ingen forandringsledelse

Mangel på træning er en af de mest udbredte grunde til, at IT projektet fejler, med det resultat at medarbejderne kommer til at modsætte sig det nye system.

Det gør underværker for chancerne for succes, hvis man sørger for, at medarbejderne får en chance for at blive fortrolige med det nye system – inden det søsættes.

 

Senere er det sådan at rigtig mange, - måske endda flertallet – ikke lykkes med at tage løsningens funktionalitet i fuld anvendelse.

Et ganske normalt reaktionsmønster er, at når organisationen har lært sig de mest nødvendige funktioner, vender de energien mod andre vigtige opgaver i virksomhedens daglige drift.

Som et meget jordnært eksempel kan de fleste bare tænke på egen anvendelse af Word.

 

8.    Undervurdere betydningen af nøjagtige data

Værdien af din IT løsning er begrænset af dine data. Derfor er det afgørende, at der helt fra start er fokus på, og plan for, hvordan de data, der indlæses i den nye løsning, er valide og komplette.

 

9.    Afvikler ikke de gamle applikationer

Hvis ikke man aktivt arbejder på at afvikle de eksisterende applikationer under implementeringen ender det med en IT løsning, der stadig har de gamle applikationer – og tilhørende omkostninger - hængende om halsen.

 

Tilmeld dig vore nyhedsmails, og hold dig opdateret med hvad der sker i sure'it, og hvad sure'it kan hjælpe dig og din virksomhed med.

Vi tilstræber at udsende 3 til 4 nyhedsmails om året.

Ved at tilmelde dig vores nyhedsmail giver du samtidig samtykke til at vi må kontakte dig via mail og telefon. Dit samtykke bliver opbevaret digitalt, og behandlet jf. sure'its Privatlivs Politik. sure'it overholder endvidere Persondataloven og EU persondatafordningen. Du kan læse vores Privatlivspolitik her >>> 

 

Tilmeld dig ved at anvende nedenstående form: