It-projektledelse

Står I foran anskaffelse og implementering af ny it løsning i jeres virksomhed, – og savner I enten tid til opgaven, eller måske rutine i at styre opgaver af den karakter?

De fleste virksomheder, er i dag stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er er en forudsætning for en sund virksomhed. Derfor er der også ved anskaffelse og implementering af en ny it løsning høj fokus på at dette forløber efter en aftalt plan.

Erfaring i it-projektledelse

Som it-projektledere med erfaring i at lede it-projekter, tilbyder vi jeres virksomhed it-projektledere der løbende udvikler og vedligeholder rutine i stying af it-projekter.

Med it-projektleder ydelsen tager sure’it ansvar for projektledelsen af dit it projekt, og løfter og aflaster dermed virksomhedens ledelse fra den løbende styring af projektet.

Indhold af ydelsen

It-projektleder ydelsen har som grundlag følgende hoved positioner, som vi løser i samarbejde med jer og jeres leverandør.

Som hovedelementer tager sure’it projektleder ansvar for:

 • Forslag til projekt organisering, samt etablering heraf
 • Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af projektplanlægning
 • Projektets gennemførelse med udgangspunkt i organisering og planlægning, herunder styringen af såvel leverandør som interne projektressourcer
 • Løbende projektrapportering
 • Evaluering af projektets forløb

sure’it arbejder som jeres ressource og varetager alene jeres interesser.

Letforståelig og gennemsigtig rapportering

For de aftalte aktiviteter og services modtager I en månedlig rapport, der tydeligt angiver status på hvert område, anbefalinger og en prioriteret tjekliste.

Rapporten viser hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår korrigerende aktiviteter hvor det findes fornuftigt.

Hvordan foregår det?

Hvordan foregår det?

 • Udarbejde forslag til projektets organisering
 • Planlægning af projektet, dets milepæle og leverancer, herunder plan for risikostyring
 • Løbende dialog med projektets interessenter
 • Leverandør styring, samt styring af virksomhedens egne aktiviteter og projektleverancer
 • Udarbejdelse af testscenarier samt gennemførelse af test
 • Udarbejdelse af plan for implementering i organisationen, samt gennemførelse heraf
 • Månedlig status og opfølgning på aktiviteter og budget.
 • Projektevaluering og læring

Økonomi
Opgaven udføres på timepris.

Metoden

Vi starter altid med at se på virksomhedens strategi for den digitale udvikling med fokus på de forretningsmæssige mål.

Vi kan på en enkel måde hjælpe med at revidere eller udvikle planen. Vi kalder det også for et “It-forretningstjek” eller en “It-strategidag”. Analysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport på et hus: Hvor ser det fint ud, og hvor er der fejl og mangler, der skal udbedres.

Et it-forretningstjek giver endvidere forslag til prioriteret rækkefølge af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge, som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Vi holder særligt øje med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, – og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlang sigt.

Find ud af mere

Hvis I er interesseret i Sure’it’s Digitale Udviklingsaktiviteter og har brug for at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte Ove K. Nielsen på tlf. 40 80 60 20 eller brug vores kontakt KNAP her på siden.