Metode

Vi starter altid med at se på virksomhedens strategi for den digitale udvikling med fokus på de forretningsmæssige mål.

Vi kan på en enkel måde hjælpe med at revidere eller udvikle planen. Vi kalder det også for et “It-forretningstjek” eller en “It-strategidag”. Analysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport på et hus: Hvor ser det fint ud, og hvor er der fejl og mangler, der skal udbedres.

Et it-forretningstjek giver endvidere forslag til prioriteret rækkefølge af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge, som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Vi holder særligt øje med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, – og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlang sigt.

Metodens 2 overordnede fokusområder og de 5 afledte kerneområder

Effektiv it handler om at gøre processer og arbejdsgange effektive i forbindelse med it.

Digital udvikling fokuserer på at udvikle virksomheder, så deres systemer er opdateret og følger med udviklingen.

effektiv it-drift
it-udviklingsbehov og plan

Sure’it udarbejder en overordnet beskrivelse af funktionsområder og funktionalitet omfattende alle dele af virksomheden.

Analysen og efterfølgende rapport udarbejdes på baggrund af interviews med virksomhedens nøglemedarbejdere. Dette indebærer:

  • Overblik over virksomhedens nuværende it-løsninger
  • Virksomhedens styringsmæssige udfordringer
  • Virksomhedens mangler og udfordringer d.d. i forhold til it-værktøjerne
  • Dokumentation af nuværende it-forretningsstatus samt beskrivelse af vigtigste overordnede forretningsprocesser
Kontakt sure´it