Fra tre virksomheder til en

I 2015 fusionerede to fjernvarmeselskaber i Horsens, hvilket resulterede i stiftelsen af virksomheden Fjernvarme Horsens. Inden fusionen købte de to fjernvarmeselskaber sammen Horsens Kraft-Varmeværk af DONG. Virksomheden stod med tre forskellige sæt IT løsninger og skulle nu have et fælles sæt IT løsninger – en udfordring virksomheder, som fusionerer, ofte står overfor. Til at løse denne opgave ønskede de at trække på en ekstern ressource:


”Vi valgte sure’it, fordi vi havde behov for hjælp til at kortlægge vores aktuelle situation efter fusionerne og på det grundlag udarbejde en prioriteret plan frem mod en samlet IT platform. Samtidig så vi det som en fordel at trække på en ekstern ressource, som var fri af eventuelle præferencer fra én af de tre gamle virksomheder,” fortæller Økonomi og administrationschef, Henrik Søgaard.

Kvalificeret beslutningsgrundlag

For at skabe et kvalificeret overblik over nuværende IT løsninger og deres anvendelse i organisationen fik sure’it til opgave at udarbejde en grundig it-forretningsstatus med det formål at dokumentere nuværende systemer og deres anvendelse i forskellige dele af organisationen. I samme forbindelse dokumenterede sure’it hvor der var overlap i brugen af IT.

Derudover skabte sure’it overblik over aktiviteter og de næste skridt, der skulle til for at føre Fjernvarme Horsens frem mod et sæt af IT løsninger. Sure’it har i det arbejde også udarbejdet en anbefaling af i hvilken rækkefølge Fjernvarme Horsens kan angribe denne række af opgaver.

Det rette valg – og intern afklaring

Udover at Fjernvarme Horsens i dag har fået et kvalificeret overblik over deres IT løsninger samt et forslag til en slagplan, har Fjernvarme Horsens ligeledes opnået intern afklaring og et fælles billede af udgangspunktet og udfordringen. Ifølge Økonomi og administrationschef Henrik Søgaard er yderst værdifuldt for det videre arbejde: 

”Det at få en ekstern konsulent i huset, som metodisk har gennemgået IT løsningerne sammen med os, har været en rigtig god arbejdsproces og noget, som vi selv ville have haft svært ved at finde kræfterne til. Samtidig kommer sure’it uden en historik, hvorfor medarbejderne ser sure’it som objektive og uden forudindtagede holdninger.”

Med hjælp fra sure’it har Fjernvarme Horsens i dag et styrket beslutningsgrundlag for valg af de helt rigtige aktiviteter i den rigtige rækkefølge, så de kan samle tre forskellige sæt IT løsninger til en. 

Fjernvarme Horsens

 

Henrik Søgaard, Økonomi og administrationschef ved Fjernvarme Horsens: 

”Det at få en ekstern konsulent i huset, som metodisk har gennemgået IT løsningerne sammen med os, har været en rigtig god arbejdsproces og noget, som vi selv ville have haft svært ved at finde kræfterne til. Samtidig kommer sure’it uden en historik, hvorfor medarbejderne ser sure’it som objektive og uden forudindtagede holdninger.”