Data Protection Officer - En service der udbydes af sure'it

Ring til sure'it på +45 42 80 60 20

Databeskyttelsesrådgiver, udpegning, der skal udpeges en DPO når:

 • Behandling gennemføres af en offentlig myndighed
 • Den dataansvarliges kerneaktiviteter består af behandlinger der gennem deres karakter, omfang eller formål kræver en regelmæssig og systematisk overvågning af de registrerede
 • Den dataansvarliges kerneaktiviteter er baseret på større behandlinger af følsomme eller semifølsomme data
 • DPO'en kan være intern eller ekstern og udføre sin opgave for en eller flere virksomheder, herunder en koncern
 • DPO'en er underlagt fortrolighed
 • DPO'en må ikke udføre opgaver, som kan skabe en interessekonflikt

Vær opmærksom på at have en DPO betyder skærpede lovgivningsmæssige krav. For virksomheder som ikke er underlagt overstående anbefales det at titlen på den ”dataansvarlige” er en anden end DPO; men at ansvarsområde og opgaver fastholdes.

Databeskyttelsesrådgiver, opgaver

 • Informere og rådgive dataansvarlig, databehandler og ansatte
 • Overvåge compliance med lovgivningen og politikker hos den dataansvarlige og databehandleren
 • Rådgive om DPIA
 • Samarbejde med tilsynsmyndighed
 • Kontaktpunkt for tilsynsmyndighed
 • Være særlig opmærksom på risici ved behandling, herunder behandlingens karakter, omfang, sammenhæng og formål

Kilde DI.

 Persondata (1)

Vi har i 2017 gennemført "Data protection Officer" (DPO) uddannelsen hos en af Danmarks førende i persondataret, Bech-Bruun. Uddannelsen betyder at vi i højere grad end tidligere, kan påtage os rollen som Dataansvarlig i en virksomhed.

Overskrifter:
DPO rollen
Grundlæggende persondataret
Compliance og internationale dataoverførsler
Informationssikkerhed
Kommunikation og handlingsplaner 

Uddannelsen tæller 32 CPE hours og 35,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater.

Chat med os...

eller vi kan ringe dig op:

 

 

Dpo