Vi hjælper med at få dit IT-projekt tilbage på sporet

Ring til sure'it på +45 42 80 60 20

Qua vores uvildighed og store kendskab til it-leverandører og it-løsninger, bliver vi oftere og oftere bedt om at virke ved en tvist eller uenighed mellem kunde og leverandør.

Få dit IT-projekt på sporet igen 

Sure’it har udviklet egne metoder som dels anvendes ved indgåelse af it-kontrakter og dels anvendes når en sag mellem kunde og leverandør på et IT-projekt er "kørt af sporet". 
Parterne i en sag sparer på den måde omkostninger til dyre advokater og evt. retssager, og fører i de fleste tilfælde til, at parterne kan fortsætte det eksisterende samarbejde til fælles bedste.

Målet med at bruge sure'it til løsnings processen, er at løse tvister og uenigheder så IT-projektet kommer på skinner, på den mest omkostningseffektive måde!

 


En løsningsproces startes ved, at en part, som regel kunden, ringer eller skriver. Vi drøfter problemet i korte træk. Som regel er det nødvendigt med et uddybende møde, og efterfølgende skabes der kontakt til alle øvrige involverede.

Alle involverede skal være enige om at søge en løsning ved ekstern hjælp.

Efter et indledende møde skal selve mødet forberedes, og der skal udveksles informationer mellem parterne. Det klarlægges hvem parterne er, hvem der skal inddrages og hvordan mødet skal gennemføres.

Et løsningsmøde, tager typisk en halv til en hel dag og afsluttes med en aftale.
I meget få tilfælde kan der ikke indgås en aftale. I alle tilfælde har processen bragt parterne videre, enten ved at have lagt planen for en senere løsning og/eller ved at have forbedret forhandlingsklimaet.

Hvor lang tid der bør bruges på at finde en løsning, afhænger af den enkelte sag.


Tvistens parter er de mennesker, der er uenige. I It tvister vil det typisk være en kunde og en leverandør.

Ud over sagens parter deltager der nogen gange bisiddere, det kan f.eks. være medarbejdere, revisorer eller lignende.

Fra forberedelse og møder modtager parterne et referat, en rapport- og eller aftale, der tydeligt angiver status på hvert område, anbefalinger, evt. prioriteret tjekliste.

Rapporten viser endvidere hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår korrigerende aktiviteter hvor det findes fornuftigt.

Der afregnes efter forbrugt tid, og efter sure’it generelle salgs- og leverringsbetingelser:

https://sureit.dk/kontakt/salgs-og-leveringsbetingelser.aspx

I særlige tilfælde kan der indgås en fastpris aftale.

Timepris pr. 1. januar 2018 DKK 950,00

 

It Projekt Koert Af Sporet