IT-Projektledelse

Ring til sure'it på +45 42 80 60 20

Står I foran anskaffelse og implementering af ny it løsning i Jeres virksomhed, - og savner I enten tid til opgaven, eller måske rutine i at styre opgaver af den karakter?

De fleste virksomheder, er i dag stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er er en forudsætning for en sund virksomhed. Derfor er der også ved anskaffelse og implementering af en ny it løsning høj fokus på at dette forløber efter en aftalt plan.

Erfaring i IT-Projektledelse 

Som it-projektledere med erfaring i at lede it-projekter, tilbyder vi jeres virksomhed it Projektledere der løbende udvikler og vedligeholder rutine i stying af it-projekter.

Med it-projektleder ydelsen tager sure'it ansvar for projektledelsen af dit it projekt, og løfter og aflaster dermed virksomhedens ledelse fra den løbende styring af projektet.

It-projektleder ydelsen har som grundlag følgende hovedpositioner, som vi løser i samarbejde med Jer og Jeres leverandør.

Som hovedelementer tager sure'it projektleder ansvar for:

 • Forslag til projekt organisering, samt etablering heraf
 • Udarbejdelse og løbende vedligeholdelse af projektplanlægning
 • Projektets gennemførelse med udgangspunkt i organisering og planlægning, herunder styringen af såvel leverandør som interne projektressourcer
 • Løbende projektrapportering
 • Evaluering af projektets forløb

sure'it arbejder som Jeres ressource og varetager alene Jeres interesser.

Fra projektet modtager I en månedlig rapport, der tydeligt angiver status på hvert område, anbefalinger og en prioriteret tjekliste.

Rapporten viser hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår korrigerende aktiviteter hvor det findes fornuftigt.

Hvordan foregår det?

 • Udarbejde forslag til projektets organisering
 • Planlægning af projektet, dets milepæle og leverancer, herunder plan for risikostyring
 • Løbende dialog med projektets interessenter
 • Leverandør styring, samt styring af virksomhedens egne aktiviteter og projektleverancer
 • Udarbejdelse af testscenarier samt gennemførelse af test
 • Udarbejdelse af plan for implementering i organisationen, samt gennemførelse heraf
 • Månedlig status og opfølgning på aktiviteter og budget.
 • Projektevaluering og læring

Økonomi
Opgaven udføres på timepris.

 

Find ud af mere

Hvis I er interesseret i sure'it's it-projektledelse og har brug for at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte Ove K. Nielsen på tlf. 40 80 60 20 eller sureit@sureit.dk