En plan for virksomhedens Digital Udviklingsaktiviteter betaler sig

Ring til sure'it på +45 42 80 60 20

It Udviklingsbehov Og Plan

En plan for virksomhedens Digital Udviklingsaktiviteter betaler sig

En prioriteret plan for virksomhedens Digitale Udviklingsaktiviteter giver et samlet overblik over virksomhedens nuværende IT-anvendelse samt kommende udviklingsmuligheder.

Analysen kan sammenlignes med en tilstandsrapport på et hus: Hvordan ser det ud, og hvor er de oplagte forbedringsmuligheder.

Vi holder særligt øje med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, - og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlangt sigt.

Som trin 1, og basis for en Digital Udviklingsplan, dokumenteres virksomhedens aktuelle Digitale Status. Med udgangspunkt heri udarbejdes en Digital Udviklingsplan. Planen giver forslag til prioriteret rækkefølge af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Digital Status
Sure’it udarbejder en overordnet beskrivelse af funktionsområder og tilhørende IT-funktionalitet for alle dele af virksomheden.

• Overblik over virksomhedens nuværende IT-løsninger
• Virksomhedens mangler og udfordringer d.d. i forhold til IT-værktøjerne.
• Dokumentation af nuværende Digital Status

Digital Udviklingsplan

• Vurdering af IT-behov
• Vurdering af potentialet i IT-projekterne i forhold til virksomhedens forretning
• Vurdering af risiko i IT-projekterne
• Forslag til prioriteret digital udviklingsplan

For den aftalte opgave udarbejdes

• En konsolideret Digital Status for virksomheden
• En Digital Udviklingsplan

Digital Status og Udviklingsplan udarbejdes med udgangspunkt i sure’it tjeklister og skabeloner.

Virksomheden udpeger relevante nøglemedarbejdere som besvarer en spørgeramme tilpasset virksomheden. Sure’it foretager herefter uddybende interview af nøglemedarbejdere.

Sure’it vurderer besvarelserne og udarbejder forslag til Digital Udviklingsplan. Planen afstemmes med Virksomheden. 

Find ud af mere

Hvis I er interesseret i SURE’IT’s Digitaler Udviklingsaktiviteter og har brug for at høre nærmere, så er I velkomne til at kontakte Ove K. Nielsen på tlf. 40 80 60 20  eller sureit@sureit.dk

Kontakt sure'it