Søgning

Whistleblower Software

Whistleblowing giver tryghed og betyder noget. Hos Whistleblower Software tager vi ikke whistleblowing let.

For medarbejder der ønsker at dele bekymringer eller tvivlsomme hændelser, kan whistleblowing være hårdt. Der kan være personlige følelser involveret. Grundlæggende ønsker medarbejderne, alt det bedste for virksomheden og de andre medarbejdere, men det kan være skræmmende på begge måder.

For virksomheden kan det at være uvidende om alvorlig forseelser have enorme konsekvenser. En høj risiko kan være konsekvenserne ved ikke, at tage skridt til at etablere en whistleblower-ordning med bedste praksis og opbevare følsomme oplysninger sikkert.