Søgning

Privatlivspolitik og fortrolighed

Økonomisk gevinst ved IT-projekter

Sure’it aps, overholder den til enhver tid gældende Danske Persondatalov og EU lovgivning på området.

Sure’it behandler kun almindelige persondata, hvilke der er behov for at behandle. Spørgsmål skal stilles til:

Kontaktoplysninger den Persondataansvarlige
Per U. Nielsen, Partner
Telefon:  42 80 60 20
pun@sureit.dk

Dataansvarlig
sure’it aps
Ormhøjgårdvej 27
8700 Horsens
CVR-nummer: 34885265

Vores behandling af almindelige personoplysninger
Vi behandler kun almindelige personoplysninger, som du eller anden part har udleveret til os i forbindelse en forretningskontakt. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne samarbejde.

Typisk drejer det sig om disse almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefon, e-mail
 • Kundenummer
 • Data der kan henføres til din virksomhed og virksomhedens forretning.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi almindelige personoplysninger længere af hensyn til statistiske formål.

Oplysningspligt 
Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At sure’it er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at yde rådgivning og sparring under hensyntagen til EU Persondataforordningen.
 • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, kontrakt eller samtykke.
 • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige oplysninger som navn, adresse og kontaktdetaljer.
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere som f.eks offentlige myndigheder, revisor og databehandlere

Dine rettigheder jf. EU persondataforordningen
I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du flere rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, samt profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til den persondataansvarlige.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben, påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk.
Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne kan fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Juridiske årsager
Sure’it kan videregive almindelige personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for sure’it, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Informationssikkerhed
Vi beskytter vore data, herunder almindelige persondata mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse, som vi lagrer.
Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på sure’its vegne.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af bl.a. risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i sure’it.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når/hvis vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet.

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side.

Version 1.1  |  Per U. Nielsen  |  22. januar 2024