Søgning

IT-udviklingsbehov og plan

Services

Er det lettere at flytte IT systemer end det er at flytte mennesker?

En plan for virksomhedens Digitale udviklingsaktiviteter betaler sig.

En prioriteret plan for virksomhedens Digitale udviklingsaktiviteter, giver et samlet overblik, over virksomhedens nuværende IT-anvendelse, samt kommende udviklingsmuligheder.

Analysen kan sammenlignes, med en tilstandsrapport på et hus: Hvordan ser det ud, og hvor er de oplagte forbedringsmuligheder.

Vi holder særligt øje, med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, – og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlangt sigt.

Ydelsen

Som trin 1, og basis for en Digital udviklingsplan, dokumenteres virksomhedens aktuelle Digitale status. Med udgangspunkt heri, udarbejdes en Digital udviklingsplan. Planen giver forslag til prioriteret rækkefølge, af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge, som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Digital status

sure’it udarbejder en overordnet beskrivelse, af funktionsområder og tilhørende IT-funktionalitet, for alle dele af virksomheden.

 • Overblik over virksomhedens nuværende IT-løsninger
 • Virksomhedens mangler og udfordringer d.d. i forhold til IT-værktøjerne.
 • Dokumentation af nuværende Digital status

Digital udviklingsplan

 • Vurdering af IT-behov
 • Vurdering af potentialet i IT-projekterne i forhold til virksomhedens forretning
 • Vurdering af risiko i IT-projekterne
 • Forslag til prioriteret digital udviklingsplan

It-projektledelse

Ved implementering af en ny IT-løsning, er det vigtigt at have fuld opmærksomhed på alle faser i processen, så den forløber som aftalt. Derfor tilbyder vi virksomheden, vores mangeårige erfaring og rutine med it-projektledelse, hvor vi – i samspil med ledelse og leverandører, – er de ansvarlige for gennemførelsen. Dermed kan virksomhedens ledelse, aflastes under selve implementering af projektet.

Rapportering

Virksomheden modtager en månedlig rapport, om de aftalte aktiviteter og services.

Rapporten er en status for hvert område, inkl. anbefalinger og en prioriteret tjekliste.

Rapporten belyser, hvor der er behov for ledelsesfokus, og foreslår evt. korrigerende aktiviteter hvor det er påkrævet

Sådan gør vi

 • Udarbejder forslag, til projektets organisering
 • Planlægger projektet, dets delmål og leverancer inkl. plan for risikostyring
 • Er i løbende dialog, med projektets interessenter
 • Styrer leverandører og virksomhedens egne aktiviteter og projektleverancer
 • Udarbejder testscenarier og gennemfører diverse test.
 • Udarbejder plan for implementering i virksomheden samt gennemførelsen af denne
 • Leverer en månedlig status og opfølgning på aktiviteter og budget
 • Håndterer efterfølgende evaluering og intern læring

Økonomi

Opgaven udføres på aftalt timepris.

Metoden

Vi starter altid med at se på virksomhedens strategi, for den digitale udvikling, med fokus på de forretningsmæssige mål.

Vi kan på en enkel måde, hjælpe med at revidere eller udvikle planen. Vi kalder det også, for et “It-forretningstjek” eller en “It-strategidag”. Analysen kan sammenlignes, med en tilstandsrapport på et hus: Hvor ser det fint ud, og hvor er der fejl og mangler, der skal udbedres.

Digital strategi

Et IT-forretningstjek giver desuden, forslag til prioriteret rækkefølge af kommende investeringer, sådan at kommende forbedringer foretages i den rækkefølge, som det er økonomisk mest fordelagtigt for virksomheden.

Vi holder særligt øje med mulige forbedringer, der på den korte bane kan optimere jeres bundlinje, – og vi foreslår dertil videre forbedringer på mellemlang sigt.

Metoden