Uvildig it-rådgivning - der betaler sig...

Vi starter altid med at se på virksomhedens strategi for den digitale udvikling med fokus på de forretningsmæssige mål. Vi kan på en enkel måde hjælpe med at revidere eller udvikle planen.

Vi kalder det også for et "IT forretningstjek".

sure'it sikrer jeres investeringer i den rette IT-sikkerhed & IT Beredskab og medvirker til at virksomheden efterlever persondataforordningen.

Sure’it kan på kort tid vurdere virksomhedens status, og hvilke tiltag der bør iværksættes. 

Med den stigende mængde af data, større grad af outsourcing og ikke mindst den ny persondataforordning, er det mere end nogensinde et relevant spørgsmål du skal stille dig selv og de virksomheder du samarbejder med.

De fleste virksomheder i dag er stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er en forudsætning for en sund virksomhed. Derfor er det afgørende at anskaffelse af ny it-løsning forløber som forventet - dvs. den rigtige funktionalitet til den rigtige pris, og til aftalt tid. De fleste små og mellemstore virksomheder har ikke mulighed for at etablere og vedligeholde rutiner i sådanne forløb, og har ikke en oplagt bemanding til opgaven.

De fleste virksomheder i dag er stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er en forudsætning for en sund virksomhed. Samtidig er der i mange SMV’ere ikke basis for en IT-Chef på fuld tid. Typiske it-opgaver lander dermed på ledelsens bord, hvilket kan være et dilemma, dels fordi ledelsen ikke føler sig fuldt klædt på til opgaven dels fordi der er rigeligt at gøre med de mange andre ledelsesopgaver.

Står I foran anskaffelse og implementering af ny it løsning i Jeres virksomhed, - og savner I enten tid til opgaven, eller måske rutine i at styre opgaver af den karakter?

De fleste virksomheder, er i dag stærkt it-afhængige, og veletableret it-styring og it-systemer er er en forudsætning for en sund virksomhed. Derfor er der også ved anskaffelse og implementering af en ny it løsning høj fokus på at dette forløber efter en aftalt plan.