Søgning

SMV´ernes syn på persondata- og IT-sikkerhed!

SMV´ernes syn på persondata- og IT-sikkerhed!
22. marts 2019

I forbindelse med at sure´it har deltaget i en undersøgelse udarbejdet Alexandra Instituttet omkring forebyggende persondata- og IT-sikkerhedstiltag blandt danske SMV’er, vil vi gerne løfte sløret for, hvordan vi ser på markedet.

Der er ingen tvivl om, at der er kommet større fokus på håndtering af IT-sikkerhed og persondata blandt SMV´erne, men da det ikke ligger inden for deres kompetencefelt eller primære fokusområde, er de stadig meget famlende omkring det. Her er SMV´erne meget afhængige af input fra leverandører og rådgivere ift. at finde det rette niveau af beskyttelse.

Persondata- og IT-sikkerhed, er det GDPR?

Persondata- og IT-sikkerhed er for de fleste SMV’er blevet synonymt med GDPR. Mange har svært ved at forstå, hvad GDPR konkret kræver af deres virksomhed, og er ofte i tvivl om, hvorvidt de har forstået persondataforordningen og de krav, den stiller til dem, rigtigt. Samtidig gør det også, at virksomhederne er gået lidt død i det og ser det som et afsluttet projekt. Derudover kan der være en tilbøjelighed til at overse aspekter af IT-sikkerhed, der ikke handler om persondatabeskyttelse.

Som uvildige IT-rådgivere hjælper sure´it virksomheder med at få taget det rigtigt afsæt, således at virksomhederne får en plan for deres persondata- og IT-sikkerhed, der kan holdes inden for et minimum af ressourcer i virksomheden.

Skal din virksomhed være det næste sted, hvor sure´it hjælper med at få et større fokus på persondata- og IT-sikkerhed?

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i mål med dit persondata- og IT-sikkerhedsopgaver.