Søgning

Partner ønskes til mindre IT-rådgivningsvirksomhed

Har du og din virksomhed rutine for anskaffelse af ny IT-løsning?
23. marts 2020

Investér i dig selv – bliv en del af en velfungerende virksomhed:

Sure’it er en uafhængig IT-rådgivningsvirksomhed, der består af de to ejere med flere tilknyttede, eksterne kompetencer og specialer – kyndige personer, som sure’it kan knytte til en opgave – alt efter behov.

Sure’it arbejder uvildigt og engageret med at spotte udviklingspotentialer i virksomheders IT-setup:
Vores mission og force er at indkredse og påvise disse potentialer. Vi skaber overblik og kan efterfølgende dokumentere hvilke nødvendige forandringer af IT-setup’et, der vil give en positiv effekt på en virksomheds bundlinjen. Sure’it leverer disse grundige analyser, og hjælper med at realisere virksomheders rigtigere brug af digitalisering og IT. Lyder feltet bekendt for dig?

FK-Smedie fik en uvildig vurdering af deres IT-projekt

Sure’it har siden starten satset på uvildighed:
Vi leverer skarpe analyser over virksomheders potentialer med et rigtigere IT-setup. Sure’it vurderer kundernes behov objektivt, og de får præcis den løsning, der bedst medvirker til at realisere virksomhedens strategi.

Og vi siger og tingene som de: Uanset om analysen betyder en kraftig udvidelse af virksomhedens nuværende it-system eller om et eksisterende IT-system skal skiftes helt ud. Og virksomhederne følger som oftest alle vores anbefalinger. Fordi forandringerne viser en bedre indtjening.

Sure’it er ikke bundet til bestemte produkter eller leverandører. Vi er 100 procent uafhængige – og det ser de fleste af vores kunder som en absolut fordel. Kan du se potentialet for dig som partner?

Få en nøglerolle i en virksomhed med en bred kundekreds:
Som led i et kommende generationsskifte søger sure’it en partner – eller en mindre, allerede eksisterende virksomhed indenfor IT-rådgivning.

Hos sure’it bliver du én af ejerne, og dermed har du adgang til de udviklede værktøjer og metoder, som i dag er fundamentet for sure’its succes og afsættet for vores videre udvikling.

Sure’it gi’r dig plads til at udvikle og være den, du er:  
Måske kommer du med et andet drive og kan se nye vækstområder for sure’it? Du skal nemlig være med til at udvikle og udbygge virksomhedens kundekreds og ikke mindst øge omsætningen. Vi lytter til dig og lader os gerne begejstre. Èn for alle og alle for én, right?

Som partner kommer du på fortroligt niveau med kundernes øverste ledelsesniveau, og derved har du mulighed for at kunne påvirke kundernes forretning og de strategiske beslutninger. Det er derfor nødvendigt, at du taler ind i mange forskellige virkeligheder.

Kategorier: