Søgning

Ja – det er muligt, at beregne gevinsten af et IT-projekt

Økonomisk gevinst ved IT-projekter
6. september 2021

Gennemførelsen af et IT-projekt kan være en uforudsigelig størrelse. Det er vores erfaring, at det ikke behøver at være sådan – men mange er af den overbevisning, at det som regel bliver dyrt. Rigtig dyrt – og ikke mindst – at det netop er vanskeligt at måle gevinsten. Men den lader sig beregne. Både den forventelige og den opnåede gevinst.

3 forskellige virksomheder har målt deres gevinster

I det følgende nogle eksempler på opgaver, hvor vi har været rådgiver i 3 forskellige virksomheders IT-udviklingsprojekter. På grund af vores fortrolighed med de pågældende, er navnene udeladt her. Eksemplerne viser de faktorer og kriterier, som virksomhederne har benyttet i deres gevinst-beregninger.

De 3 virksomheder, der beskæftiger sig med henholdsvis produktion og B-2-B handel, har benyttet 3 eller flere af de følgende kriterier som de væsentligste parametre for deres investering / ajourføring af deres respektive IT-setup:

 • En mere minutiøs og dermed en mere sikker beregning af egne tilbud
 • Bedre registrering af forbrug, og dermed bedre efterkalkulationer
 • Bedre styring af supply chain – fra ende til anden
 • Digitalisering af varemodtagelse, vareudlevering og forsendelse
 • Effektivisering i produktionen (mere rationelt flow)
 • Forbedringer af styk-listestrukturer og anden produktionsdokumentation
 • Højere kvalitet
 • Hurtigere rapportering og ledelsesinformation
 • Let adgang til data for medarbejderne

For hver enkelt af disse kriterier estimerede virksomhederne en størrelse på den forventede gevinst ved en opdatering af deres IT-setup, funktionaliteter og processer.

Nogle havde fokus på gevinster, der relaterede sig til omsætningen (bedre tilbud, større salg, bedre kvalitet). Andre på virksomhedens effektivitet (indkøb, lager, produktion, vareforsendelse).

Gevinst på mellem 2-5 % af omsætningen

Alle 3 virksomheder har valgt af anvende estimerede procentdele af omsætningen som beregningsgrundlag for deres mulige gevinst – eksempelvis vurderede de, at:

 • Et mere minutiøst beregnet tilbud vurderedes at give en årlig gevinst svarende til 2% af omsætningen
 • En nødvendig digitalisering af den samlede supply chain kunne skabe en årlig gevinst svarende til 5% af omsætningen

På baggrund af sure’its foreslåede IT-indsats vurderede man i en af virksomhederne, at der kunne opnås en meget høj produktivitetsgevinst. Faktisk så høj, at investeringen kunne tjenes hjem igen på 12 måneder.

En anden vurderede, at et mere minutiøs og detaljeret beregningsgrundlag af deres tilbud –bedre forbrugsregistrering og øget fokus på efterkalkulationer – tilsammen kunne sikre, at investeringen i den foreslåede IT-satsning kunne tjenes hjem i løbet af 18 måneder.

Eller er din virksomheds IT-setup og digitale praksis på fuld omgangshøjde med dine eksisterende- og potentielle kunders behov for digital samhandel for din mulighed for bedst opnåelige produktion og levering?

sure’it hjælper gerne med at skabe overblik og påpege, hvor en indsats er absolut nødvendig, hvor det kan svare sig – også på din bundlinje. Vi er en 100% uvildig samarbejdspartner. Vi lytter, spørger ind og gi’r konstruktiv feedback og forslag til en handleplan Det er blot at ringe – så er vi i gang.

#GDPR #informationssikkerhed #itsikkerhed #itsikkerhedstjek

Kategorier: