Søgning

Er du godt i gang med GDPR-reglerne?

11. oktober 2022

GDPR står for “General Data Protection Regulation” – i daglig tale “persondataforordningen”.

Er det noget, I har taget i brug – eller står GDPR fortsat lidt lunken i kulissen og venter?

GDPR er en EU-lov, der gælder i alle EU-lande. Og dermed også for din virksomhed.
Måske du er den ansvarlige for virksomhedens og medarbejdernes datasikkerhed? Så læs her:

Formålet med GDPR er, at fremme beskyttelsen af persondata i en mere og mere kompleks, datafyldt hverdag. Og gode hensigter og imødekommenhed er ikke nok:

Du og din virksomhed skal kunne dokumentere, at personoplysningerne behandles efter reglerne. Alle GDPR-reglerne er vigtige, men særligt 5 af disse, skal du være opmærksom på. Du skal: 

✅ Føre en fortegnelse

✅ Dokumentere at lovgivningens principper for god databehandling efterleves.

✅ Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

✅ Oplyse kunder og ansatte om hvordan deres data behandles.

Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen fx hvis der anvendes samtykke, databehandlere, mv.

Rummer positiv signalværdi:

GPDR handler altså om at sikre ansattes og kunders personoplysninger, og undervejs i GDPR-processen måske tilmed opdage, at noget af det I gør, kan gøres smartere…
Ved aktiv anvendelse af GDPR-reglerne signalerer I, at I har styr datasikkerheden. Dét tegner et stærkt og overbevisende signalement af sikkerheden i jeres omgang med data. I opleves som yderst seriøse. Og det er altså din og virksomhedens opgave at sikre dette i praksis:

Det skal dokumenteres, at I efterlever GDPR-lovgivningens regler. Det forudsætter vilje, struktur og lidt tid at komme i gang.

sure’it gi’r gerne et velment – og forståeligt skub: 👍

Vi er specialister i IT-sikkerhed og kan hjælpe dig målrettet i gang med startpakken og GDPR-reglerne. Den daglige anvendelse af GDPR og dokumentationen kan gøres via en enkel og struktureret online-løsning. Nemt, forståeligt – og lige efter bogen.

⬇️ Sign-up til GDPR-startpakken her! ⬇️

#digitalisering #digitaludviking #digitalstrategi #digitalehjælpepakker #smvdigital #coworkit ⬅️