Søgning

Sikker Digital

Økonomisk gevinst ved IT-projekter

Bag sikkerdigital.dk står Digitaliseringsstyrelsen samt en række samarbejdspartnere.

På sikkerdigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sikkerdigital.dk er skabt ud fra et ønske om at højne kendskabet til cybertruslerne og kontinuerlig forbedre bevidstheden om hvordan de imødegås med sikker adfærd.

Hos sure´it deltager vi aktivt i, at sprede baggrunden og indholdet med de gode råd.