Søgning

Er din virksomhed cybersikker, – helt uangribelig?

7. februar 2022

Med en D-mærket og tilmed 100% uafhængig IT-samarbejdspartner som sure’it kan du
være helt tryg:👀

sure’it er SMV’ernes – de små og mellemstore virksomheders – uvildig IT-rådgiver, samarbejdspartner og system optimizer. Vi arbejder passioneret med at spotte trusler, øge cyber- og datasikkerheden og forløse potentialer hos de virksomheder, vi arbejder for.

Kender du dit reelle IT-sikkerhedsniveau?

Flere SMV-virksomheder udsættes årligt for cyberangreb. Tillad os lidt provokerende at spørge, om din virksomhed har udarbejdet handleplaner, hvis I hackes eller angribes? Eller kommer du til at kigge ind i en tid med produktionsnedbrud og planløst kaos?

Cybertrusler er dagsaktuelle. Vores erfaring siger, at det betaler sig at være pro-aktiv overfor truslen om uønsket indtrængen med kaos til følge. Et sted at starte kunne være flg. spørgsmål:

👉 Er virksomhedens IT og Digitale set-up uangribelig?

👉 Hvordan styrke modstandsdygtigheden og formindske risikoen for angreb?

Erhvervsstyrelsen og sure’its GRATIS SCREENING gi’r svaret:

sure’it tilbyder dig en GRATIS SCREENING, der giver et nøgternt overblik over virksomhedens cyber sikkerhedsniveau indenfor jeres dagligt anvendte IT-processer og systemkonfigurationer. Screeningen giver umiddelbare svar på, om der bør iværksættes tiltag her og nu, og ikke mindst: Hvilke.

Screeningen er en samtale med virksomhedens dataansvarlige. Gennem samtalen stiller sure’it en række sikkerhedsmæssige spørgsmål – en procedure der er udviklet af Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed. Efter samtalen gennemgår sure’it de indsamlede informationer og kommer med vores bedste anbefalinger til evt. akutte- og nødvendige, langsigtede indsatser.

OBS! – Samtalen kan eventuelt gennemføres online.

Kontakt Per U. Nielsen på tlf. 61 66 51 88 eller brug KONTAKT knappen her på siden.
Så kan du få konkret information om, hvordan sure’it sammen med dig kan styrke din virksomheds cyber- og datasikkerhed, jeres databeskyttelse og dataetik – og hvorfor indsatsen styrker virksomhedens konkurrencedygtighed.

#digitalisering #digitaludviking #digitalstrategi #itsikkerhed

Kontakt sure’it her.