Søgning

Bøvlet implementering af ERP-løsninger…?

ERP-implementering
24. februar 2023

Artikel 1 – Interne ressourcer

Som uvildig IT-rådgiver og sparringspartner hjælper sure’it mange SMV’ere, der er seriøst udfordret i valg og anskaffelse af en ny og længe ønsket ERP-løsning, der kan virke helt uoverskuelig – eller hvor implementeringsfasen er løbet af sporet. Der er ofte tale om flere årsager:

Tilpasningen af softwaren viser sig mere omstændig end forventet, og implementeringen er derfor udskudt, og koster tilmed langt mere end budgetteret. Ærgerlige omstændigheder. Kunne de være undgået? Langt hen af vejen, ja:

Vi kan rådgive og hjælpe med at skabe overblik over virksomhedens faktiske IT-behov – set i relation til markedet og konkurrencevilkårene, og således på forhånd medvirke til, at sikre din virksomhed det ønskede forløb af eks. en ERP-ajourføring.

Mange SMV’ere har gennem årene inddraget sure’it fra begyndelsen af et ERP-projekt – som den eksterne og uvildige sparringspartner. Det er typisk et forløb, hvor vi sammen kigger på mulighederne, og hvor vi får sat fingeren på det absolut nødvendige og på de indsatser, der for alvor nytter- og flytter virksomheden. I andre tilfælde er vi blevet involveret, når en virksomhed eller leverandør har erkendt behovet for et eksternt overblik, for ekstra kræfter og konkrete kompetencer.

Vi hjælper dig gerne hele vejen…

Gennem 5 korte input deler sure’it vores ERP-erfaringer og anbefalinger med dig om:

  • Afgørende interne kræfter
  • Vigtige input fra medarbejder
  • Nye rutiner og tålmodighed
  • ERP bør matche udfordringerne
  • Fuldt overblik over alle data

Her den første af de 5 ERP-input: ⬇️

Interne ressourcer:

Det er vigtigt, at virksomhedens egne kompetencer og nøglemedarbejdere er til fuld rådighed:

Hvis en ERP-implementering derfor tænkes gennemført af en eller flere nøglemedarbejdere, der i forvejen er optaget af andre, daglige opgaver – ja, så tilsidesættes kontinuiteten i implementeringen. Resultatet bliver, at ingen rigtig ved, hvornår projektet kan forventes gennemført.

Vi anbefaler derfor, at de pågældende medarbejdere udelukkende arbejder med implementeringen.

Hvis der kapacitetsmæssigt ikke er ressourcer til det, er anbefalingen i stedet, at virksomheden i en periode – frigør timer for de pågældende nøglemedarbejderes aktive medvirken i ERP-implementeringsfasen, så indsatsen bliver et supplement til deres normale, daglige opgaver. Hvis de sædvanlige opgaver skal udføres sideløbende og tilmed har førsteprioritet, vil ERP-projektet – nemlig så godt som hver gang – blive forlænget og derfor også forsinket. I værste fald ryger overblikket.

Har du endnu ikke læst alle artiklerne i vores artikelserie omkring implementering af ERP-løsninger, så kan du gøre det her: ⬇️

⬇️ Kontakt Per Nielsen herunder eller ring ☎️ 6166 5188  ⬇️

Kontakt os

#erpimplementering #digitalisering #digitaludviking #digitalstrategi #digitalehjælpepakker #erpsystemer #smvdigital #gdpr #data ⬅️